top of page

Odkrijte arheologijo na FF UL

Arheologija je znanstvena veda, ki preučuje človekovo preteklost na način, ki je drugačen od vseh drugih zgodovinskih ved - preteklost ljudi in njihovih del spoznava s preučevanjem vseh vrst materialnih ostankov (predmetov, ostankov bivališč in drugih zgradb ter sledov antropogenih sprememb v pokrajini in okolju). Zaradi tega je arheologija med najbolj interdisciplinarnimi vedami nasploh, saj redko katera veda tako tesno prepleta znanja in raziskovalne tehnika humanističnih in družboslovnih kot tudi naravoslovnih ter tehničnih ved. 
 
Arheologija ima pomembno mesto v sodobni družbi. Poleg njenega prispevka znanju o človeku, nam pomaga vrednotiti in varovati kulturno dediščino in jo vključevati v programe trajnostnega razvoja, s čimer dviguje kvaliteto našega življenja. Arheološka dediščina je med največjimi generatorji sodobnega turizma, ima velik pomen v prostorskem planiranju in bistveno prispeva k razvoju lokalnih in drugih kulturnih identitet. 

Na Slovenskem ima arheologija zelo dolgo tradicijo, ki sega še v 16. stoletje. Prva sodobna arheološka izkopavanja so bila na Ljubljanskem barju že leta 1875, študij arheologije na Univerzi v Ljubljani pa poteka že od leta 1923 naprej. V tem času je slovenska arheologija postala mednarodno zelo cenjena in se lahko pohvali z vrsto zelo odmevnih dosežkov. 
 
Kako je organiziran študij arheologije, kakšne so njegove vsebine in možnosti karier, si lahko ogledati na naslednjih straneh.  Verjamemo, da boste presenečeni, saj ponujamo veliko več, kot se kaže iz podobe arheologije v množičnih medijih, industriji zabave in tudi v skromni zastopanosti arheologije v programih srednjih šol. Posebej pa vas vabimo, da se udeležite naše predstavitve na informativnem dnevu oziroma si ogledate njen posnetek. 

image.png
bottom of page