top of page

Kariere v arheologiji, ob njej in izven nje

Nadaljevanje študija
na 2. stopnji
  • Magistrski študij Arheologija

  • Drugi magistrski študiji na Filozofski fakulteti, UL ali na drugi univerzi v Sloveniji ali v tujini

(večina diplomantov 1. stopnje se odloči za nadaljevanje študija arheologije na 2. stopnji).

Zaposlitev v arheologiji oz. na področju dediščine

Strokovna in tehnično dela v arheologiji in v dejavnostih, povezanih z varovanjem in upravljanjem kulturne dediščine (primarna kvalifikacija po prvostopenjski diplomi).

 

Zaposlitve možne v javnih zavodih oziroma zasebnih podjetjih. Pogosta oblika so tudi samozaposlitve (s.p.).

Druge zaposlitve v javnem ali zasebnem sektorju

Strokovna in tehnična dela v drugih dejavnostih, npr. kjer se zahteva diploma družboslovne oz. humanistične smeri.

Mislec przg.png

Arheologi so vsekakor najbolj interdisciplinarno izobraženi diplomanti Filozofske fakultete.  

Zaradi zelo raznovrstnega študija pridobijo poleg temeljnih arheoloških znanj še celo vrsto danes zelo iskanih veščin, kot so sposobnost dela v skupini, projektno razmišljanje, terenske izkušnje, logistika, delo z dokumentacijo, delo v laboratorijskih pogoji, naprednejše računalniške veščine ipd.

Mislec przg desno.png
Final 2mala-Arheološke ustanove in podje

Arheološke poklicne ustanove in podjetja v Sloveniji

Poglejte še nekaj zanimivih informacij o podjetništvu v arheologiji

Pričevalci in zgledi

Nika Jancsary

Diplomirala je leta 2011. Njena diploma je bilo prvo delo s področja računalniške vizualizacije arheoloških najdišč. Po diplomi se je zaposlila v podjetju 7reasons na Dunaju, ki je med najbolj znanimi podjetji za računalniško vizualizacijo in virtualizacijo, ki ustvarja proizvode za številne arheološke parke in muzeje v Evropi. Kariero je po nekaj letih nadaljevala na Inštitutu Ludwiga Boltzmana za arheološko prospekcijo in virtualno arheoogijo Univerze na Dunaju. 

Matjaž Novšak

Diplomiral in magistriral je na Oddelku za arheologijo. Leta 1998 je ustanovil eno prvih zasebnih podjetij v arheologiji v Sloveniji - Arhej d.o.o., ki zelo uspešno posluje že 23 let. Do danes je podjetje izvedlo več kot petdeset različnih projektov preventivnih raziskav, izobraževalnih projektov in projektov predstavljanja arheološke dediščine. 

Petra Vojakovič

Po diplomi je bila nekaj let samozaposlena arheologinja, nato pa mlada raziskovalka v gospodarski družbi Arhej d.o.o., kjer je še danes zaposlena in danes vodi terenske projekte tega podjetja. V tem času je tudi doktorirala in se raziskovalno ukvarja z predvsem z bronasto in železno dobo Slovenije. 

Saša Čaval

Diplomirala in doktorirala je na Oddelku za arheologijo. Po diplomi je delala kot mlada raziskovalka na Inštitutu za antropološke in prostorske študije, nato pa nadaljevala kariero  v tujini, v Veliki Britaniji in ZDA. Trenutno je raziskovalna sodelavka na Univerzi v Readingu v V. Britaniji. Raziskuje srednjeveško arheologijo na Zahodem Balkanu, posebej dejavna pa je tudi na Mauriciusu v Indijskem oceanu.  

bottom of page