top of page

Kratki napovedniki predmetov

Splošni predmeti arheološke teorije in metodologije 

 • Arheološka teorija in zgodovina

 • Arheološka metodologija

 • Prostorska in krajinska arheologija

 • Arheologija za javnosti

Arheološka obdobja

 • Arheologija paleolitika in mezolitika

 • Arheologija neolitika in eneolitika

 • Arheologija bronaste in železne dobe

 • Klasična arheologija

 • Rimska arheologija

 • Arheologija zgodnjega srednjega veka

 • Arheologija novejših obdobij

 

Zgodovinski predmeti

 • Antična zgodovina

 • Kulture Starega Vzhoda

 • Rimska regionalna zgodovina

 • Zgodovina srednjega veka

 

Arheološko naravoslovje 

in arheometrija

 • Arheometrija

 • Paleoantropologija

 • Arheologija okolja

bottom of page