Kratki napovedniki predmetov

Arheološka teorija in zgodovina
Terenska metodologija

Splošni predmeti arheološke teorije in metodologije 

 • Arheološka teorija in zgodovina

 • Arheološka metodologija

 • Prostorska in krajinska arheologija

 • Arheologija za javnosti

Daljinsko zaznavanje v arheologiji
Arheologija za javnosti
Arheologija bronaste in železne dobe
Arheologija paleolitika in mezolitika

Arheološka obdobja

 • Arheologija paleolitika in mezolitika

 • Arheologija neolitika in eneolitika

 • Arheologija bronaste in železne dobe

 • Klasična arheologija

 • Rimska arheologija

 • Arheologija zgodnjega srednjega veka

 • Arheologija novejših obdobij

 

Klasična arheologija
Rimska arheologija
Zgodovinski predmeti v arheologiji

Zgodovinski predmeti

 • Antična zgodovina

 • Kulture Starega Vzhoda

 • Rimska regionalna zgodovina

 • Zgodovina srednjega veka

 

Arheološka geofizika

Arheološko naravoslovje 

in arheometrija

 • Arheometrija

 • Paleoantropologija

 • Arheologija okolja

 • Facebook Social Icon
200najboljših.png
vpisne informacije
kariere
Deka grška300.png
Vemo 2.png
video predmetnik
predmetnik
predmetnik.png
mislec 5.png
informativni dan
o arheologiji
ura.png

Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

katja.svarc@ff.uni-lj.si, +386 1 241 1558